Mình là 925i có cài đc k bác ơi. Với lại cho hỏi mình đang chạy 6.0 giờ có về lại đc 5.1 hoặc 5.0 l mấy bác mình có flash thử odin 5.1.1 thì đến đoạn hidden báo fail