Fix logo stuck, bootloop, Device does not have DRK, Please install DRK first... ; dm-verity verification failed.... Need to check DRK first... for Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note 5

Máy bị mất DRK khi vào Recovery sẽ hiện "Device does not have DRK, Please install DRK first..." hoặc "Need to check DRK first..."

[IMG]http://**************/attachments/drk-error-samsung-galaxy-s6-jpg.21814/[/IMG]DRK là một thành phần quan trọng lằm trong phân vùng efs và nếu bị mất DRK máy sẽ thể khởi động

Còn nữa là tại sao bị mất DRK ? DRK nằm trong phân vùng EFS, việc DRK bị mất có 2 nguyên nhân

Việc DRK bị mất cũng nhữ cách IMEI bị mất, do Root máy nghịch chình sửa linh tinh,... unlock bị lỗi >>> nói chung là càn thiệp vào phân vùng EFS chính sửa linh tinh làm mất DRK..Và lỗi này đã fix thành công . Sâu hơn là fix vĩnh viễn, Không dùng đến kernel để bỏ check dm-rerify.

 • <ul>
  <li>Detected phone model: SM-G925F
 • Firmware compiled date: Fri Sep 25 16:06:47 KST 2015
 • PDA version: G925FXXU3COI9
 • CSC version: G925FOLB3COJ1
 • SW version: G925FXXU3COK1
 • Phone SN: R58GC14NWRD
 • Android version: 5.1.1 LMY47
 • Country: VIETNAM
 • HW platform: exynos5
 • HW Chip: exynos7420
 • HW Modem: SHANNON333
 • Codename: zeroltexx
 • Checking Root:
 • Phone is Rooted.
 • Initializing exploit...
 • Executing exploit...
 • DM-Verity verification..not good!
 • Fixing DRK..
 • DRK fixed successfully
</li>
</ul><div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%" src="//www.youtube.com/embed/hGNdtJS97iA"></iframe></div></div>