Tình hình là em muốn dùng tiếng việt or có thể lên adroid 6.0 thì tốt ạ. bác nào giúp e với. em sẽ trả tiền ạ. . máy e bây giờ toàn tiếng anh, khó dùng quá