Chao ace S6 Edge ! Có ai thiết lập toàn bộ hệ thống tốt nhất để pin ngon đc 1 ngay ko ak. E ko hài lòng về khoảng pin. Thanks