mới mua máy s6 edge 64g G925i mà không có ngôn ngữ tiếng việt. giờ phải àm sao đây mọi người?