S6 edge của em từ khi lên 5.11 và root cứ bị lỗi này hoài. Mở máy lên là báo This device is rooted. Còn trong cái Security thì báo Thread found . Please reboot. Có bác nào biết cách fix không?