Công việc của mình đi khảo sát nên rất cần GPS. nhưng trong quá trình sử dụng thì GPS tren s6 edge của mình hoạt động rất chậm. So với iphone thì GPS iphone hoạt động gần như ngay lập tức, kể cả khi ở trong nhà. Có pải chip GPs s6 edge tệ hơn iphone không. Có cách khắc phục nào không cần pải Root máy không. Mọi người giải đáp giúp mình với
Thanks all