Mấy của em sau khi up 5.1.1 xong bị lỗi cảm biến tiện cận. Mỗi lần ấn gọi là đến xì màn hình. Mà kiểm tra thì ko phải hỏng cảm biến. Có bác nào ở hà nội giúp được em xin hậu tạ nhiều nhiều.