Mình hơi gà nên mong bạn nào biết chỉ giúp mình.
Edge G925F của mình up mấy room stock trên sammobile đều bị treo. Đã fix được theo hướng dẫn của ManhIT.
Nhưng sau khi fix xong rồi thì mình thấy không check imei bằng *#06# được. Và mỗi khi restore xoá sạch dữ liệu để về trạng thái ban đầu thì lại bị treo. Fix lại được
Vậy có bạn nào biết giúp mình xử lý 2 lỗi trên được không?
Xin cảm ơn.