Galaxy S6 Edge mất tính năng màng hình cạnh...ở màng hình chính...vào cài đặt màng hình cạnh các chức năng nhấn vào kisck hoạt không được thì giờ phải làm sao các bác?