Cho e hỏi làm thế nào để thêm nút search vào theme store để cho dễ tìm kiếm, không có nút search thì tìm theme mệt quá[IMG]data/attachments/28/28489-32b3eae58483b4c60753343fd3927d2c.jpg[/IMG]