Chả là máy e đang dùng bình thường, bỗng dưng lúc tối mở máy lên thì máy báo k nhận vân tay, nhập mật khẩu dự phòng máy cũg k nhận
Có ai bị trường hợp giống em không và cách xử lý thế nào ak