Như tiêu đề e có con 925F up rom bị lỗi nand write stars , ai biết chỉ e với