Mấy bạn giúp mình với. Mình đang xài con s6 edge plus mỗi lần cắm sạc thì hiện sạc bằng cáp được vài lần hiện lên sạc nhanh @@. Giúp mình với.