Mình mới lấy con s6 edge 925f, định up nhưng ko biết ó chuyện gì không, ae coi tt giúp đỡ mình'?, thanks, do mới chơi nên ko biết úp sao?

View attachment 28944View attachment 28945View attachment 28944View attachment 28945View attachment 28946View attachment 28947View attachment 28949View attachment 28950