Các bác giúp e với, e root s6 eg+ bằng flash kernel của bác Hiệp già, sau khi root xong thì máy ko sáng đèn nút home và back, và cũng không dùng được nữa, có bác nào biết cách điều trị ko ạ