Em đang xài em s6 ết của T-Mobie thấy nhà nhà update lên 6.0.1 nên không biết phiên bản của em đã có thể update lên 6.0.1 chưa.Mong các ae chỉ giáo do em mới bắt đầu chơi Android. Thanks rất nhiều ạ.