<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
Firmwares - SamMobile</div>
sáng nay em update lại thấy có rồi các bác ạ