Như tiêu đề, anh em ai biết code reset pin cho samsung chỉ mình với, do qua thời gian sử dụng bộ nhớ pin có thể bị ảo. Anh em giúp thì cho cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng luôn.