GPs trên con s6 edge mình bắt điểm chậm quá, iphone gps rất nhanh. Có cách gì khắc phục k mọi người. Help....
Thanks all