cần mọi người chỉ room cho S6 EDG+ G9280 gấp nhé bản 2 sim, hoặc các cài CH Play cho em nó, hoặc tất cả cái j liên quan đến em nó, cảm ơn rất nhiều