Sao trong bản Rom Stock của S6 edge+ (G929T) không có tiếng việt vậy mọi người
Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để cho S6 edge+ G928T có tiếng việt