Chuẩn bị:

1. Samsung G928A pin đầy (đương nhiên)

2. Driver: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fandroidmtk.com[/IMG]
https://androidmtk.com/download-samsung-usb-drivers</div>

3. Odin: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsung-odin.soft112.com[/IMG]
http://samsung-odin.soft112.com/</div>

4. Minimal ADB and Fastboot: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.androidfilehost. com[/IMG]
https://www.androidfilehost.com/?fid=24521665358595410</div>

5. Roms:

Full Roms Build G928AUCU2AOJ1: <div data-s9e-mediaembed="googledrive" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:75%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" src="//drive.google.com/file/d/0B1dPgClURCHJTjA3dF82WnNiMzg/preview" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%"></iframe></div></div>

Update build 2AOJ1 -> build 2BPB2: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fxdmd.sl.attcompute.c om[/IMG]
https://xdmd.sl.attcompute.com/agents/48726/1488/SS-G928AUCU2AOJ1-to-U2APB2-UP</div>

Update build 2BPB2 -> build 2BPE5: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fxdmd.sl.attcompute.c om[/IMG]
https://xdmd.sl.attcompute.com/agents/48726/1488/SS-G928AUCU2APB2-to-U2BPE5-UP</div>

6. Download and intall all.

7. Quan trọng ! Check tất cả xem hoạt động không? Driver, Odin, Minimal ADB and Fastboot,…

Ok, chiến thôi:

Bước 1: Check build điện thoại. (Settings / System / About device / Baseband version)

- Check G928A đang ở phiên bản nào G928AUCU1AOGG; G928AUCU1AOH5; G928AUCU2AOI6)

Bước 2: Update lên 5.1.1 (G928AUCU2AOJ1) – điều kiện cần

- Nếu đang ở 1 trong 3 phiên bản trên thì download Full roms G928AUCU2AOJ1 này về flash qua Odin (giải nén có 4 file và flash thôi, cách flash thì mình không hướng dẫn nha, ai cũng biết)

- Còn đang ở G928AUCU2AOJ1 thì bỏ qua.

Bước 3: Update lên 5.1.1 (G928AUCU2BPB2) – điều kiện bắt buộc.

- Download bản update cao nhất của 5.1.1 (Update 2AOJ1 -> 2BPB2) về.

- Đồi tên thành OTA.zip copy theo đường dẫn: C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot.

- Chạy file MAF32.exe trong Minimal ADB and Fastboot or shortcut trên màn hình máy tính.

- Tắt nguồn G928A - vào recovery G928A bằng cách bấm Power + Vol+ + Home khoảng 3s

- Cắm điện thoại vào máy tính qua cáp USB (cáp xịn nha)

- Trên điện thoại chọn “apply update from ADB” (di chuyển bằng phím vol + -)

- Trên máy tính thì gõ “adb sideload OTA.zip” Wait . . . . . 100% (tầm 5 phút)

- Điện thoại sẽ khởi động lại. Check lại build version G928AUCU2BPB2 thì OK

Bước 4: Lên Android 6.0.1 thoi. (G928A có phiên bản 6.0.1 là 2BPD5 và bản vá 6.0.1 là 2BPE1, mình bỏ qua 2 phiên bản này và chọn phiên bản update cao nhất hiện giờ cho các bạn là 2BPE5)

- Download bản Update 2BPB2 -> 2BPE5 về làm như bước 3 (bla, bla . . . ) - (nhớ xoá file OTA.zip cũ đi nha)

- Wait . . . . . 100% (tầm 30 phút)

Ok. Enjoy.


[IMG]data/attachments/38/38691-3281136e475ad086a1c8709c3c6bc1f8.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/38/38692-7a771e7127268688c4b66188172f6616.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/38/38693-177c1fb89640d5329b179ebdaf6c0089.jpg[/IMG]Haha, các bạn ngâm cứu kỹ trước khi làm nha, mình không chịu trách nhiệm về máy của các bạn nha.