Đã có tiếng việt trên SAMSUNG GALAXY S6 EDGE PLUS cho bản nhà mạng nhé! Ai cần liên hệ mình.