[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Tình trạng lock sim SM-G928F không có sóng,không nhận sim, báo lỗi sim không hợp lệ\\\
Unlock done by z3x, trùng imei sau sắp


Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G928F
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G928FZKAXEU
Phone version: G928FXXU2AOL2
PDA version: G928FXXU2AOL2
CSC version: G928FXEU2AOL1
CSC country code: UK & IRE
CSC sales code: XEU
HW version: MP 0.500
Phone S/N: R58G819DRJZ
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150818
IMEI:
Checking Super user right... true
Initializating zTool... OK
Running zTool, please wait...
Start... OK
Init... OK
Generate and check client proof... OK
Verify proof by client... OK
Reading data... OK
Reading nv data... OK
Checking NV data... OK
Calculating... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.25.3[/COLOR]