Link gởi kèm ạ, cho bác nào cần lên đời.

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.androidfilehost. com[/IMG]
twrp-3.0.0-0-zeroflte.zip | by stangdriver44 for Galaxy S6</div>