Mình mới mua máy samsung 920p, ban đầu thì dùng tốt, nhưng hiện tại mấy hôm nay thấy sóng bị chập chờn, hay mất sóng, không biết do phần mềm hay máy có vấn đề, các bạn giúp mình với