trước ở 5.1.1 khi vuốt nó có hiệu ứng rất đẹp. h lên 6.0.1 chả thấy có hiệu ứng gì, vuốt cái là mở ra, chán quá các bác ạ, có ai biết không ạ