Trích dẫn Gửi bởi Hữu Thảo
lỗi sim... hic
Bạn tắt chế độ tiết kiệm pin, bật OEM unlock
Tải cái này của Lamlazy:
<div class="link-essentials-favicon">
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2F**************[/IMG]
https://www.fshare.vn/file/9DUTE8NBDLKT</div>
Giải nén : pass là hoinote5
Đưa máy về Download Mode
Flash G920_6.0_unlock qua odin, để chế độ Auto reset
Trong quá trình sử dụng nếu bạn khởi động lại thiết bị nhớ tắt Tiết kiệm pin trước khi reset