Trích dẫn Gửi bởi Thongtinvtd
Bác lamlazy chia sẻ bao nhiêu rom trên diễn đàn nhỉ, bác cũng chịu khó nghiên cứu quá. Nhưng mong bác quan tâm tới con g920r4 với, anh em rất hóng bản rom tiếng việt của bác
mình làm cửa hàng