các bác biết bản rom nào ổn định thì cho e xin link. rom tiếng việt thì càng tốt