sau khi lên 5.1.1 bị treo logo s6 phải dùng file sboot s6 925t để khởi động giờ thì mất cảm biến vẫn tay bác nào có file boot 5.1.1 của s6t cho em xin. hay bác nào fix đc vẫn tay xin chỉ giáo...