Em có con S6 trắng, ánh sáng từ đèn phím cảm ứng và đèn thông báo nó bị hắt ra xung quanh, nhìn trong tối thấy rất rõ. Có bác nào bị giống em ko ạ, chả có nhẽ máy em bị thay mặt kính đểu vào rồi -_-