Tình hình máy e bị dính lỗi xoay màn hình, sử dụng 1 thời gian các cảm biến đều k hoạt động kể cả tiệm cận v.v..
Lên mạng đọc thấy sử dụng app gps status & toolbox down về xài thử thì được 1 khoảng tg gian lại đứng tiếp. Có ai bít này là lỗi gì k? Và cách sửa?
Ah máy e sao k thể cập nhật lên 5.1 bằng ota được xài smart switch thì k thấy bản cập nhật