Mình chạy xong Odin báo pass rồi khi khởi động lại ở màn hình logo S6 thì có hiện dòng recovery is not seandroid, máy nó chỉ dừng ở đó rồi ko chạy nữa, cô bấm vloume up home power nhưng ko hiện gì cả .