Mấy anh/chị xài rồi cho em biết ý kiến. Cụm camera S6 có dễ trầy không tại e không thích xài ốp lưng !!!!