từ ngày em up rom 6.0, rồi về 5.1.1 và lên 6.0.1. đã root nhiều lần. máy em nó bị lỗi Wifi. cụ thể là:
- tải úng dụng trên chplay: 1 số tải rất nhanh, 1 số rất chậm.
- tất cả các úng dụng điều bị luc nhanh lúc chậm khi dùng mạng wifi.
===>>>> rất chậm.....hixhixhix
đã thử 5.1.1, 6.0 và 6.0.1 điều bị như vậy. mong các anh, chị và các bạn giúp đỡ.
thank ah!!!!!!