Như tiêu đề xin các bác cho e rom ổn định và pin khá cho s6 920p của e với ạ