E đăng bài này là bài thứ 2 và mong mn giúp e ạ e up rom cookOJ7-Aroma V1.0 Full con g920p đã về gốc oj7 cơ mà flash xong lên tầm 5 ph tự khởi động lại đã wipe các kiểu con đà điểu rồi ạ