Mình xài S6 2 sim mã 9208 nhà mạng China Mobile đang rom 5.1.1 , có bác nào có rom cook cho em này có full TV và Chplay không vậy , Mình tìm hơn tháng rồi mà kh6ong ai có rom em này!