Sforum xin gửi đến các bạn list video tổng hợp các bài hướng dẫn giúp nâng cấp Android 6.0.1, Fix lỗi “Device does not have DRK” khi<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fcellphones.com.vn[/IMG]
nâng cấp Android 6</div>.0.1 trên Samsung S6|S6Edge (920F|925F).

Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới để bọn mình hỗ trợ các bạn nhé

Video 1: Sforum.vn - Nâng cấp Android 6.0 Masmallow cho Samsung Galaxy S6|S6Edge (920F|925F)

<div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%" src="//www.youtube.com/embed/xpnFlXcsWhE"></iframe></div></div>

Video 2: Sforum.vn - Fix lỗi "Device does not have DRK" khi nâng cấp Android 6.0.1 cho S6|S6Edge (920F|925F)

<div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%" src="//www.youtube.com/embed/TSNbHvJdTk4"></iframe></div></div>

Sforum sẽ tiếp tục cập nhật các video hướng dẫn mới nhất