Các bác giúp em với!!! Con s6 em mới lên android 6.0 được vài ngày thì vào đồng hồ mặc định của máy nó hiện " đồng hồ đã dừng ". Mà em thấy lên android 6.0 icon đồng hồ chạy real time được mà máy em kim giây nó cứ đứng hình suốt thôi. Máy em g920f dùng room stock các bác cho em xin cách khắc phục với

[IMG]data/attachments/35/35539-72c12543fa84206a93671b59f6e70a09.jpg[/IMG]