Đồng hồ thời tiết báo sai vị trí làm thế nào để khác khục vậy.thank nhe.G920T ạh.