[IMG]data/attachments/36/36278-88a9d656eca131f78dbf50345a5b45d9.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/36/36279-060eab0d04a337f2153d3cd59573169c.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/36/36280-58831aeb8e5e6ac415046b44c31f3c4e.jpg[/IMG]

em úp lên 6.0.1 qua Odin nó có cái file này cứ update liên tục tốn pin qua mà nhì ngứa mắt quá.mấy ae nò biết gỡ ra không.em chỉ tạm dừng được thôi hà.thank mấy ae nhé.