mihn root thành công g9200 qua CF-Auto-Root-zeroflte-zerofltexx-smg920f, không root qua rec
bây h mất deepsleep ai khắc phục giúp mình với