Mình mới mua 1 con S6 Verizone... Máy đang ở 5.1.1 và không có root. Xin các cao nhân hỗ trợ mình với ại ( . Và còn nữa. Hình như lúc gọi điện bị lỗi đầu số. Lúc chụp camera trước trong điều kiện tối quá thì lại bị lỗi những điểm ảnh bị màu xanh... ( Huhuhu