Con s6 của mình nhà mang mỹ thấy có khe hở giữa màn hình và viền kim loại của máy .nhấp vao nhìn kỹ thấy hơi bập bênh ..dang nghi ngờ máy từng bị mở màn hình ... cho minh hỏi nhiều con s6 bị như vậy hay như nào các bác nhỉ ... hiện tại sạc nhanh khá là nóng cái đầu dây cáp ..( chỗ đầu dây cắm vào máy)