mấy bạn cho hỏi có ai cài rom này kết hợp với kenrnel này chưa
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
http://forum.xda-developers.com/sprint-galaxy-s6/development/kernel-skyhigh-mm-6-0-1-kernel-t3350673</div>
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
http://forum.xda-developers.com/sprint-galaxy-s6/development/rom-t3356220</div>


[IMG]data/attachments/37/37109-e21ae77542aaaa0f80456a54b0c4a398.jpg[/IMG]