Không biết các bác có bị giống em không: em S6 chính hãng, từ ngày lên 6.0 đến giờ tự dưng chức năng trượt để trả lời ở màn hình khóa biến mất mà chỉ là bấm để trả lời hoặc từ chối như lúc đã mở khóa. Hậu quả là 90% trường hợp để trong túi móc ra trả lời bị bấm nhầm nút từ chối! Hồi còn 5.1 thì lại có tính năng này. Các bác xác nhận giùm em với ạ. Máy em để nguyên bản không root vọc gì cả a.