Tình hình là mình có con s6 Verizon bị brick ở màn hình xanh có dòng chữ "Start Up Failed. Your device didn’t start up successfully. Use the Verizon Software Repair Assistant on a computer to repair your device. "
Mình tải bản ROM G920VVRU1AOC3 up lên Odin xong r bấm Start rồi bị đứng ở chỗ này luôn
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> ALL_VZW_G920VVRU1AOC3_G920VVZW1AOC3_CL4318389_QB44 24773_REV02_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> sboot.bin
<ID:0/005> NAND Write Start!!